21404
page-template-default,page,page-id-21404,theme-stockholm,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-elegant-product-list,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Disclaimer

Algemeen 

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

 

Informatie en aansprakelijkheid 

Communiceren met jezelf stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Communiceren met jezelf met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Communiceren met jezelf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

 

Gerelateerde internetsites 

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Communiceren met jezelf. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Communiceren met jezelf. Communiceren met jezelf is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij Communiceren met jezelf of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Communiceren met jezelf. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Communiceren met jezelf.

Communiceren met jezelf behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Assendelft, 1 juli 2017