23154
page-template-default,page,page-id-23154,theme-stockholm,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-elegant-product-list,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Algemene voorwaarden wandelingen

Algemeen

Mariëlle Kerssens Praktijk voor Natuurgeneeskunde (verder benoemd als de Praktijk) organiseert bosbadwandelingen, mini-pelgrimstochten, workshops en retreats. Deelnemers participeren in deze wandelingen, workshops of retreats.

 

Aanmelden en betalen bij groepswandelingen

Deelnemers bij groepswandelingen en workshops melden zich aan via deze website. Betalen gebeurt ook via deze website. Vanaf het moment dat de Deelnemer heeft betaald voor de aanmelding, is de aanmelding definitief. Na ontvangst van betaling krijgt de Deelnemer telefonisch, schriftelijk, per mail of WhatsApp bericht.

 

Individuele wandelingen

Individuele wandelingen zijn mogelijk. Na het bespreken van de wensen van de Deelnemer zal een praktijkmedewerker een offerte verzenden waarop de Deelnemer akkoord dient te geven. Op het moment van akkoord is de aanmelding definitief. De Deelnemer ontvangt een factuur, die betaald dient te worden vóór de wandeling.

 

Annuleringsvoorwaarden

De Deelnemer kan geboekte en betaalde wandelingen niet annuleren. Een Deelnemer kan wél aangeven dat iemand anders in zijn of haar plaats komt. Dit dient de oorspronkelijke Deelnemer uiterlijk één dag van tevoren te mailen naar mail@mariellekerssens.nl of via een WhatsApp-bericht naar: 0612406521. 

 

Bij calamiteiten

Bij ziekte van een gids zal een andere gids waarnemen of wordt de wandeling verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de Deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te krijgen.

 

Annulering bij extreme weersomstandigheden

Bij extreme weersomstandigheden, zoals code oranje of rood volgens het KNMI voor de regio waar de wandeling plaatsvindt en/of vanaf windkracht 8, al dan niet met windstoten en/of temperaturen boven 29 graden Celsius, worden de wandelingen geannuleerd. Uiterlijk één dag van tevoren wordt Deelnemer via e-mail of WhatsApp hiervan op de hoogte gebracht.

 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door Deelnemers tijdens de wandelingen wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van Deelnemers wordt verwacht dat zij de informatie van andere Deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat in het bos wordt gedeeld, blijft in het bos.

 

Eigen verantwoordelijkheid

 1. De Deelnemer:
 • erkent het risico dat outdoor activiteiten, in natuurlijke omgevingen, risico’s met zich mee kunnen brengen, persoonlijk dan wel materieel voor zichzelf of derde partijen;
 • is zich bewust dat in sommige gevallen de activiteiten plaatsvinden op locaties waar in het geval van een ongeval de noodhulpdiensten er langer over kunnen doen om te arriveren;
 • erkent dat de bij de Praktijk aangesloten gidsen waar mogelijk altijd veiligheidsrisico’s zullen vermijden, maar geen invloed hebben op onvoorspelbare risicofactoren;
 • verklaart zich bij deelname akkoord dat Mariëlle Kerssens Praktijk voor Natuurgeneeskunde als organisator van de activiteit of evenement niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.

 

2. Bij registratie en deelname in een activiteit gaat de Deelnemer akkoord dat:

 • hij/zij zich bewust is van de risico’s van de activiteit en vrijwillig deelneemt aan de activiteit;
 • hij/zij de regels en richtlijnen respecteert die de gidsen van de Praktijk geven en aanbevelingen en instructies opvolgt; voor zijn/haar eigen veiligheid, die van de anderen (Deelnemers of geen-deelnemers) en voor de setting waar de activiteit plaatsvindt, zij het een openbare natuurlijke omgeving of privéterrein;
 • de gidsen van de Praktijk geen verantwoordelijkheid nemen voor ongepast gedrag van de Deelnemers tijdens activiteiten of voor schade veroorzaakt door een derde partij (Deelnemer of geen deelnemers) of de natuurlijke omgeving.

 

Aanvangstijden

 • De tijden van de activiteiten zijn indicatief en gebaseerd op ideale omstandigheden. Deze tijden kunnen veranderen door weersomstandigheden. 
 • Soms loopt een wandeling uit. Deelnemer houdt hier rekening mee in zijn/haar planning.
 • Er is een 10-minuten tolerantiebeleid zodat alle deelnemers kunnen aankomen op de plek zoals die aangegeven staat onder ‘ontmoetingsplek’.

 

Veiligheid en aansprakelijkheid

Veiligheid staat bij de Praktijk voorop. Daarom zijn alle gidsen gediplomeerd Natuurgeneeskundige, IVN-gids en/of gecertificeerd ANFT-gids. Allen zijn in bezit van een geldig en erkend EHBO-Diploma Eerste Hulp en VOG. Verder zijn de volgende voorwaarden van kracht:

 • Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en veiligheid tijdens deze wandeling.
 • Deelnemer neemt eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid en welzijn tijdens deze activiteit.
 • Deelnemer begrijpt dat hij/zij er op elk moment voor kan kiezen om niet deel te nemen aan een deel van de activiteit als hij/zij het gevoel heeft dat het niet veilig is of omdat hij/zij om welke reden dan ook niet wil deelnemen.
 • Deelnemer erkent dat buitenactiviteiten in natuurgebieden bekende en onverwachte risico’s met zich meebrengen die tot letsel kunnen leiden.
 • Als Deelnemer een medische aandoening of gezondheidsprobleem heeft waarvan hij/zij denkt dat de gidsen op de hoogte moeten zijn, zal Deelnemer voor het begin van de wandeling telefonisch informeren.
 • Ingeval de Praktijk aansprakelijk zou zijn voor door de Deelnemer geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
 • De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Praktijk is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Praktijk kenbaar behoorde te zijn.
 • Ingeval de Praktijk aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het door Deelnemer betaalde bedrag als vergoeding voor de wandeling.

 

2022, Mariëlle Kerssens Praktijk voor Natuurgeneeskunde