Instinct

Wat is intuïtie?

Intuitie is onmiddellijk waarnemen of weten zonder het gebruik dan rationele redenering of van de vijf zintuigen. Niet alle gevoel is intuïtie. Intuitie is een hogere hersenfunctie, net als rationeel denken.

Dit in tegenstelling tot de primaire gevoelens. Die behoren tot de lageren hersenfuncties. Verschillende soorten gevoel geven verschillende soorten informatie. Zo geven primaire gevoelens je informatie over je eigen behoeften en begeerten, gevaar of dreiging.

Intuitie daarentegen geeft je informatie over een te volgen koers. Hierbij kun je bewust afzien van primaire gevoelens. Je kunt bijvoorbeeld honger hebben en er toch voor kiezen je brood aan iemand anders geven.

buikgevoel

Hoe ontwikkel je je intuïtie?

In onze maatschappij wordt intuïtie afgeleerd. Ik vind dat ontzettend zonde. Je kunt je intuïtie gelukkig wel weer ontwikkelen. Door:

  1. blokkades verkleinen
  2. vaardigheden ontwikkelen
  3. een gunstige omgeving creëren

 drielingboom   

Wat zijn blokkades?

Blokkades zijn weggedrukte gevoelens. Informatie waar je niets mee hebt gedaan. Je weet of voelt iets, maar handelt er niet naar. Blokkades ontstaan doordat je je laat leiden door je rationele analyse en zintuiglijke waarneming. Je volgt je intuïtie niet omdat je die niet kunt beredeneren.

Boombast herfst

Waarom volgen we onze intuïtie vaak niet?

Rationele analyse en zintuiglijke waarneming worden in onze maatschappij overgewaardeerd. Je kunt je intuïtie niet beredeneren. Daarom volg je hem niet. Wat is een rol speelt is de overweging dat je de gedachte niet aannemelijk kan maken en dat je je belachelijk zal maken door het idee naar voren te brengen. Wat speelt is bijvoorbeeld:

  • angst om jezelf belachelijk te maken
  • angst om te falen
  • angst om risico te nemen
  • overmatige behoefte aan zekerheid
  • (te groot) perfectionisme
  • iets te graag willen, te zeer gehecht zijn aan een eigen plan

Deze factoren belemmeren je intuïtie. Ze blokkeren je. Een rationele garantie voor resultaten is er namelijk niet.

Kandelaarvorm boom

Wat is de functie van blokkades?

Blokkades heb je niet voor niets. Iedere blokkade heeft een functie. Zo beschermt faalangst je tegen mislukkingen. En iets willen beredeneren kan passen in de cultuur van de organisatie. Dat maakt dat je als lid van de groep geaccepteerd wordt. De wens om in de groep geaccepteerd te worden zorgt dat je eigen inzichten ontkent in plaats van er over na te denken hoe je deze op een acceptabele manier kan presenteren.

Opschrijven geeft inzicht

Wanneer je je blokkades in kaart hebt gebracht kun je bekijken wanneer je ze echt nodig hebt en wanneer niet. Belangrijk is het onderscheid tussen het hebben van intuïtieve inzichten en het uiten daarvan. Vaak belemmeren blokkades je je intuïtie tot je bewustzijn toe te laten. Zo lang je je mond houdt is er voor de buitenwereld nog niets gebeurd. Pas als je dingen gaat benoemen ontstaat er beweging.

Hoe kun je blokkades opheffen of verkleinen?

Een goed tegenwicht tegen blokkades is het ontwikkelen van vertrouwen in je eigen intuïtie. Dit vertrouwen kun je ontwikkelen door de resultaten van je eigen intuïtie systematisch bij te houden. Houd dus een dagboek bij. Daarmee word je je bewust van de manieren waarop je je eigen intuïtie belemmert. Je leert dan welke gevoelens je kan vertrouwen en welke niet. Zo leer je onderscheid maken tussen intuïtie en andere gevoelens.

Make notes

Informatie registreren en toelaten

Leer te registreren wat er in je omgaat. Heel vaak druk je informatie weg die er wel geweest is. Je blokkades zorgen daarvoor. Er is informatie die er niet mag zijn, die er niet kan zijn, enzovoort. Je lichaam herinnert zich die informatie, ze heeft die opgeslagen in je cellen en bindweefsel. Als je die informatie toelaat vergroot je je intuïtieve vermogen.

Herfstpad

Werken aan je blokkades en je intuïtie ontwikkelen? Ik help je er graag bij.

Gebaseerd op: Adviseren als tweede beroep – resultaat bereiken als adviseur, H. Nathans, Kluwer, 1999, pagina 124-139.